Monthly Archives: Квітень 2015

Роль КТ легенів у хворих на ішемічну хворобу серця

  07.04.2015

21Актуальною медичної та соціально значущою проблемою є діагностика та лікування серцево-судинних захворювань (ССЗ). В останні роки ССЗ, поряд з онкологічними, складають 65-70% серед основної групи захворювань. Хвороби серця і судин є головною причиною смертності в промислово розвинених країнах, яка досягає 58%.

Продовжити читання »

Комп’ютерна томографія в прогнозуванні перебігу масивного ішемічного інсульту

  05.04.2015

20Захворюваність ішемічним інсультом (ІІ) в Російській Федерації становить 350 на 100 тис. Дорослого населення в рік. У 5% хворих спостерігається масивний ішемічний інсульт (МІІ). До масивного (обширного полушарного) ІІ відносять інфаркт головного мозку, що зачіпає 50% і більше басейну кровопостачання середньої мозкової артерії (СМА).

Продовжити читання »

МСКТ в оцінці прохідності коронарних шунтів в рані та пізні терміни у пацієнтів, які перенесли аорто і маммарокоронарного шунтування

  04.04.2015

19Коронарне шунтування має більш ніж піввікову історію, відтоді особливості оперативної допомоги, патогенез закриття аутоартеріальних і аутовенозних шунтів добре вивчені. Тактика вибору шунтів залежить як від фізіології і тяжкості захворювання, так і від уподобань і кваліфікації хірурга.

Продовжити читання »

Гібридні дослідження, виконані на суміщених ПЕТ/КТ сканерах: клінічне значення при обстеженні хворих на ІХС

  03.04.2015

18Гібридні технології, що поєднують можливості комп’ютерної томографії (КТ) та радіонуклідної візуалізації, є очевидним досягненням технологічного прогресу в медицині. Використання цих систем в кардіології відкриває нові перспективи.

Продовжити читання »