Поради головного онколога України, щодо проходження МРТ

  13.03.2015

2-MRTДля раннього виявлення злоякісних новоутворень і успішного їх лікування в подальшому головний онколог України Ігор Щепотін рекомендує населенню раз на два роки проходити обстеження на рак. Про це він сказав на брифінгу, присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком.

Нині за статистикою найбільш поширеними є рак молочної залози, рак шийки матки та колоректальний рак. впродовж останніх десятиріч займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності жінок та характеризується високими темпами приросту та обсягу ураження жіночого населення — понад 16,5 тисяч випадків щорічно. Понад 20 % пацієнток виявляються у занедбаній стадії, а 12 % помирають протягом першого року встановлення діагнозу.

Рак молочної залози

Найбільш перспективним напрямком боротьби з цією патологією є корекція факторів ризику, лікування передпухлинних хвороб та раннє виявлення раку молочної залози. Особливе місце в профілактиці цієї хвороби займає мамографічний скринінг, який може значно знизити смертність жінок фертильного та працездатного віку.

Значний внесок в реалізацію профілактичних заходів можуть дати медичні працівники первинного рівня охорони здоров’я, які повинні брати активну участь у проведенні скринінгових програм, інформувати жінок про необхідність участі в них та про ефективність своєчасного виявлення та проведення лікування. За результатами перевірки регіонів України встановлено, що ці заходи не виконуються. Виконання заходів мамологічного скринінгу в повному обсязі за умови відповідного фінансування можуть забезпечити підвищення рівня 5-річної виживаності хворих на рак молочної залози до 80 %. характеризується збільшенням рівня захворюваності, особливо серед молодих категорій жінок, займає 5-те місце в структурі жіночої захворюваності (щорічно понад 5 тисяч нових випадків). Прогноз розвитку цієї патології цілком залежить від своєчасного виявлення передпухлинних процесів та ранніх форм раку. Цитологічне дослідження мазку з шийки матки забезпечує своєчасну діагностику захворювання.

Рак шийки матки

Задеклароване Програмою «Онкологія» створення кабінетів патології шийки матки з відповідним кадровим та матеріально-технічним забезпеченням є основою організованого скринінгу для виявлення раку шийки матки. Проте проведення медичного аудиту регіонів України свідчить про недостатню увагу місцевих органів влади до виконання цього заходу. Впровадження відповідних скринінгових програм зі спеціальною інфраструктурою може сприяти зниженню інвалідизації, смертності та рівня захворюваності на рак шийки матки жіночого населення України. . Злоякісні новоутворення товстої кишки займають провідне місце в структурі захворювань травного каналу. Спостерігається зростання захворюваності населення на рак прямої та ободової кишки, який займає 2-ге місце в структурі захворюваність та смертності. Суттєві недоліки в профілактиці, діагностиці та лікуванні хворих на колоректальний рак призводять до того, що 34-39% хворих помирають протягом року від моменту встановлення діагнозу.

Колоректальний рак

Встановлено, що понад 30% хворих на колоректальний рак виявляються у занедбаній стадії процесу. Впровадження програми організованого популяційного скринінгу колоректального раку за допомогою хімічного тесту на приховану кров може сприяти зниженню смертності від цієї хвороби на 25% та підвищенню до 50-65% показника 5-річної виживаності пацієнтів.