Магнітно резонансна томографія МРТ серця

  13.03.2015

1-serceМагнітно резонансна томографія (МРТ) серця дозволяє отримувати знімки високої роздільної здатності з широким полем огляду в будь-якій площині, точно вимірювати швидкість кровотоку і обсяги порожнин серця, виконувати неінвазивну ангіографію і оцінювати як скоротливу здатність, так і перфузію міокарда, не піддаючи хворого іонізуючого випромінювання.

Роль МРТ у діагностиці захворювань серця і великих артерій постійно зростає, метод міцно увійшов в сучасну медичну практику. Магнітно резонансна томографія (МРТ) серця дозволяє:

  • оцінити ступінь звуження коронарних артерій, змін просвіту аорти і т.д. як результат розвитку атеросклерозу,
  • досліджувати розміри камер серця і товщину стінки міокарда,
  • визначити ступінь пошкодження і функціональний стан серця після інфаркту міокарда або оцінити зміни при інших захворюваннях протягом часу,
  • проводити динамічне спостереження за станом пацієнта після лікування ,оцінити функцію серця, анатомію, функції клапанів серця і кровотоку в судинах до і після хірургічної корекції вродженої серцево судинної патології у дітей і дорослих.

Підготовка пацієнта:

Пацієнт під час дослідження піддається впливу трьох видів магнітного поля: постійного, градиентного і змінного. Магнітне поле взаємодіє з електронними, магнітними і металевими імплантатами. Крім того, магнітне поле може впливати на деякі фізіологічні процеси, зокрема за рахунок нагрівання. Імплантати з феромагнетиків в сильному магнітному полі можуть намагнічуватися і зміщуватися, пошкоджуючи навколишні тканини. Магнітне поле може порушувати роботу деяких пристроїв (наприклад, кардіостимулятора).

Проведення МРТ при наявності імплантованих пристроїв – протипоказано. Пацієнт повинен бути одягнений у бавовняний халат. Білизна з металевими застібками, білизна з нейлону слід зняти, оскільки метал і електростатичні заряди можуть спотворювати зображення. Градієнтні котушки з прилеглими до них провідниками виробляють шум, гучність якого становить від 65 до 95 дБ. Для захисту слуху використовують навушники без металевих частин або беруші. При вагітності МРТ в цілому безпечна. Тим не менш, в I триместрі МРТ намагаються не проводити через можливе тератогенного дії сильного магнітного поля.

Показання до проведення магнітно резонансної томографії ( МРТ): Оцінка анатомічних особливостей будови і функціональних змін міокарда, клапанного апарату серця, анатомії великих судин та оточуючих структур (наприклад, перикарда),

Діагностика серцево-судинних захворювань:

захворювання аорти

МРТ дозволяє отримати детальне зображення аорти на всьому її протязі та відходять від неї артеріями , ідеально підходить для діагностики майже всіх захворювань судин. Також необхідна для динамічного спостереження стану судинної системи на тлі медикаментозного лікування і для оцінки результатів проведеного хірургічного лікування.

ІХСМРТ дозволяє оцінювати структуру міокарда і його скоротливість . За допомогою МРТ можна розрізнити зони інфаркту , ішемії та життєздатного міокарда.кардіоміопатіїМРТ використовується в диференціальної діагностики захворювань міокарда , вона дозволяє розглянути будову серця , оцінити структуру міокарда і його скоротливість , що дуже важливо для диференціальної діагностики кардіоміопатій .

Хвороби перикарда МРТ – один з небагатьох методів, що дають дуже гарне уявлення про структуру перикарда і гемодинамічних порушеннях, супутніх перикардиту. При вроджених вадах серця у дорослих МРТ використовується для: оцінки величини внутрисердечного скиданнявиявлення вад, погано виявляються іншими методамианалізу комбінованих вадоцінки стану великих судин післяопераційного обстеження.

Набуті вади серця, при ураженні клапанів серця МРТ менш інформативна, ніж ЕхоКГ, але зате дозволяє відтворити тривимірну структуру клапана; при МРТ складніше пропустити або недооцінити тяжкість ураження клапана в деяких складних випадках. МРТ дозволяє точніше виміряти обсяги порожнин серця.

Дослідження легеневих артерій

МРТ може служити альтернативою інвазивної ангіопульмонографіі. При цьому одночасно можна оцінити вторинні порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки.

Об’ємні освіти серця

МРТ дає гарне уявлення про розміри та структуру об’ємних утворень , розташованих в порожнинах серця, міокарді, перикарді, середостінні і легенів.

Діагностика наслідків перенесеного інфаркту міокарда (оцінка коронарного кровотоку , визначення характеру рубцевих змін), Незамінний метод для оцінки стану та складання плану лікування, Динамічне спостереження за станом серця (наприклад, після проведеного лікування),

Оцінка анатомії серця і судин у дітей із вродженою серцево судинною патологією , визначення тактики лікування.

МРТ при захворюваннях аортианевризма аорти

МРТ – надійний метод обстеження при аневризмах грудної та черевної аорти. Зрізи під невеликим кутом до фронтальної площини дозволяють добре розглянути висхідну аорту і виявити аортальну недостатність. Інші відділи грудної аорти досліджують в косих сагітальних зрізах ; це дозволяє оцінити поширеність аневризми, діаметр її просвіту і співвідношення з гілками аорти. Додаткові дані отримують в косих горизонтальних зрізах. МРТ дає точні відомості про розміри аорти, її розташуванні, наявності розшаровування і тромбозу, залученні сусідніх структур, а також дозволяє відстежувати швидкість розширення аневризми (негативну динаміку).

Аневризма аорти

МРТ – дуже точний метод діагностики аневризми аорти. Чутливість і специфічність дослідження становить 98-100%. Мета дослідження: при підозрі на розшарування – виявлення клаптя інтими (внутрішнього шару стінки аорти) , а також оцінка розмірів, розташування і залучення гілок аорти (у тому числі коронарних артерій) . МРТ дозволяє знайти проксимальний (ближній до серця) і дистальний ( далекий) надриви інтими , визначити кровотік і тромбоз у неправдивому каналі , а також виявити можливі ускладнення — гемоторакс , гемоперикард і аортальну недостатність .

Інтрамуральна гематома

Інтрамуральна гематома – це розшарування аорти без надриву інтими . На МРТ вона має вигляд потовщення стінки аорти у вигляді півмісяця або захоплює весь периметр . Кровотоку в неправдивому каналі немає .атеросклероз аортиПри МРТ добре видно різницю між ліпідними (жировими) компонентами атеросклеротичної бляшки і ділянками звапніння. При пенетрації (проникненні в товщу стінки судини) атеросклеротичної бляшки видно її поширення вглиб за межі інтими з руйнуванням медії (середній шар) і вибуханням зовнішнього контуру аорти. Найчастіше такі бляшки виявляються в перешийку аорти і в дистальному (дальньому від серця) відділі низхідного відділу грудної аорти на рівні діафрагми. МРТ дає чітке уявлення про стан стінки судин і про їх прохідності.

Магнітно -резонансна ангіографія – досить точний метод виявлення стенозів і оклюзії периферичних артерій , однак звапніння судин і стенти можуть давати артефакти.аортит

При запальних захворюваннях аорти на МРТ може бути видно дифузне потовщення стінок грудної та черевної аорти, можуть виявлятися стенози і оклюзії її гілок. МРТ допомагає відрізнити гостре запалення від хронічного .МРТ при ІХСДозволяє виконати оцінку загальної та локальної скоротливості лівого желудочка.Нарушенія локальної скоротливості , особливо порушене систолічний потовщення міокарда, говорить про раніше перенесений інфаркт міокарда. Чутливість, специфічність і діагностична точність виявлення порушень локальної скоротливості при МРТ становить 93,80 і 87 % відповідно.

Інфаркт міокарда

МРТ використовується для діагностики гострих і раніше перенесених інфарктів міокарда. При цьому наголошується виражене посилення сигналу від зони некрозу, визначається витончення міокарда лівого шлуночка , уповільнення струму крові в порожнині лівого шлуночка, пристінковий тромбоз, аневризма лівого шлуночка, розрив міжшлуночкової перегородки і мітральна недостатність.