Діагностичні можливості Мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) при ушкодженнях, утвореннях і чужорідних тілах орбіт очей

  13.03.2015

1-orbіti_ochejУ світі показник монокулярной сліпоти внаслідок пошкодження органа зору досягає 50,0% (Федоров С.Н., Ярцева Н.С., Ісмагулов А.О., 2000). Кожна четверта важка травма органу зору веде до енуклеації ока, а кожна восьма до зниження гостроти зору, а в більш важких випадках до повної сліпоти (За даними ВООЗ і запобігти сліпоті Америку).

У Росії за період з 1998-2005 р. відзначається збільшення числа важких ушкоджень очного яблука, результатом яких від 16-57% випадків є сліпота, а в 5-12% енуклеація травмованого ока (за даними ВООЗ, 2006р.). Пацієнтам, раптово втратили бінокулярний зір, потрібно тривалий період адаптації, під час якого в умовах монокулярного бачення вони відчувають не тільки ряд перцепцій розладів, а й соціальні, психічні, фізичні, економічні та побутові проблеми, що виникають в адаптивний період в умовах монокулярного бачення. Тому робота в тандемі лікаря-офтальмологата лікаря-рентгенолога необхідна для надання
своєчасної і в повному обсязі допомоги пацієнту з травматичним пошкодженням очі.

Мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ) дозволяють достовірно і в найкоротші терміни отримати вичерпну інформацію про поширеність, характер пошкодження
орбіт і надалі визначиться з обсягом хірургічного втручання.

Матеріал і метод дослідження: За період з січня 2012 по січень 2013 року в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» було досліджено 27 пацієнтів з травматичним пошкодженням, об’ємним утворенням і стороннім тілом (ІТ) орбіти в віковому діапазоні від 17 до 72 років: 13 пацієнтів (49%) з яких жіночої статі і 14 пацієнтів (51%) чоловічої статі. На частку травматичного пошкодження орбіт довелося 55,5% випадків (з яких перелом стінок орбіт 60% випадків, 40% випадків чужорідне тіло орбіт), в 44,5% випадків діагностовано об’ємні утворення орбіти. МСКТ виконувалося на мультиспіральному комп’ютерному томографі фірми SIEMENS SOMATOM Emotion. Основні технічні характеристики: сила струму – 130 мА, напруга — 150 кВ, матриця 512×512, кількість зрізів 40-50 від нижнього до верхнього краю орбіти. Протокол сканування був вдосконалений, із зменшенням товщина зрізу до 1 мм та використанням кісткового алгоритму реконструкції. Сканування проводилося в аксіальній площині в положення хворого на спині, при напрямку погляду у площину
сканування. Постпроцессорние обробка включала в себе MIP, MPR, SSD VRT реформації, для визначення щільності чужорідного тіла використовувалася денситометрія.

При проведенні мультіспіральной комп’ютерної томографії аналізувався стан кісткових структур стінок орбіт, екстраокулярних м’язів, зорового нерва, величина, форма і структура очного яблука, оцінювалося
відстань від площини лімба до чужорідного тіла, визначався меридіан положення стороннього тіла, для цього шикувалися дві взаімоперпендікулярних лінії проходять через центр стороннього тіла, а перетинання їх перебувало в центрі кола очного яблука. Для визначення відстані розташування чужорідного тіла від площини лімба і його ставлення до оболонкам, тобто глибини залягання, виконувалося побудова площині зображення, що проходить через оптичну вісь ока, яка проводилася через центр кришталика і центр чужорідного тіла. Визначалися найбільше і найменше відстань від кордонів центру стороннього тіла до лінії, проведеної через площину лімба, а також до оболонок очного яблука.

Визначення співвідношення стороннього тіла з оболонками очі найчастіше можливо і достовірне, якщо на зображеннях немає артефактів від металу. Всім пацієнтам з об’ємним утворенням орбіти враховуючи високу контрастність м’яких тканин, а також для оцінки мінімальної інвазії прилеглих м’яких тканин і змін кісткових структур, у вигляді набряку кісткового мозку, проводилася магнітно-резонансна томографія (МРТ) на томографі Philips Intera 1.5T, оснащеним надпровідним магнітом з напруженістю магнітного поля 1,5 Тесла. Сканування орбіт виконувалося в трьох ортогональних площинах з товщиною зрізу 3мм і отриманням Т1 і Т2-зважених зображеннях, включаючи режим з придушенням сигналу від жирової тканини.

Після проведення МРТ 3 пацієнтам з об’ємним утворенням в орбіті для оцінки деструкції кісткових структур було виконано МСКТ. Результат: Найбільш частим показанням для проведення МСКТ орбіт в 55,5% випадків стало їх травматичне ушкодження. Отримана інформація про характер пошкодження структур орбіти і локалізації стороннього тіла дозволила в найкоротші терміни виконати хірургічні операції: діасклеральное видалення стороннього тіла, видалення ІТ з передньої камери, кон’юнктиви ока.

Амбулаторним пацієнтам з об’ємним утворенням орбіти і очного яблука в плановому порядку по напрямку окуліста було виконано МРТ. Після проведення магнітно-резонансної томографії 3 пацієнтам з пухлинами орбіт для оцінки деструкції кісткових структур було виконано МСКТ-дослідження.

Мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ) особливо, в поєднанні з магнітнорезонансної (МРТ) томографією високоінформативна і є невід’ємною ланкою в діагностиці ушкоджень, об’ємних утворень і чужорідних тіл орбіт.

мрт-кт.укр/mrt/mrt-golovi/mrt-ochnikh-orbit

 

мрт-кт.укр/kt/kt-golovi/kt-orbit