КТ коронарографія серця Хмельницький як метод вирішення житевоважливих проблем для пацієнта

  02.02.2017

мрт-кт.укр/kt/kt-koronarografiya

mrt-skt.com.ua/viewtopic.php?id=22

 

Комп’ютерна томографическая коронарографія (КТ-коронарографія) – є неінвазивним методом дослідження артерій серця (вінцевих артерій). Перевагою КТ-коронарографії є відсутність ускладнень від хірургічних маніпуляцій, необхідних при селективної коронарографії, менша променеве навантаження на пацієнта, можливість оцінити не коронарну патологію органів грудної порожнини на рівні дослідження, а також отримати тривимірні (3D) реконструкції коронарних артерій. На відміну від інтервенційної коронарографії, КТ-коронарографія є амбулаторною процедурою – все дослідження з урахуванням часу на підготовку займає не більше 1,5-2 годин.

Показання до проведення КТ-коронарографії
виняток значущих звужень коронарних артерій у пацієнтів з різною вірогідністю наявності ішемічної хвороби серця;
наявність клінічних проявів стенокардії при неоднозначних даних УЗД, ЕКГ, навантажувальних тестів, або відсутність клініки стенокардії при виявленні змін на УЗД, ЕКГ, навантажувальних пробах;
при виникненні гострого болю в грудній клітці неясного характеру для швидкої і достовірної диференціальної діагностики загрозливих для життя станів (інфаркт міокарда, тромбоемболія легеневих артерій, аневризма аорти);
передопераційна оцінка стану коронарних артерій у пацієнтів, яким плануються різні види оперативних втручань на серці або інших органах (наприклад, протезування клапанів серця);
неінвазивна оцінка стану коронарних шунтів і стентів;
діагностика аневризм і вроджених аномалій коронарних артерій;
уточнення даних селективної інтервенційної коронарографії (наприклад, при відсутності контрастування коронарної артерії або шунта, при неможливості катетеризировать коронарну артерію).

Що показує КТ-коронарографія
прохідність вінцевих артерій і ступінь їх звуження;
анатомічні особливості коронарних артерій;
стан порожнин серця і міокарда;
патологію висхідного відділу грудної аорти, легеневих артерій і вен.